czwartek, 21 marzec 2019

Wyniki zapytania ofertowego: „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Borzymiu, Nakonowie Starym oraz w Choceniu” – dostawy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5311-wyniki-zapytania-ofertowego-rozwoj-infrastruktury-turystycznej-i-rekreacyjnej-w-borzymiu-nakonowie-starym-oraz-w-choceniu-dostawy.html
W związku z zapytaniem ofertowym dla operacji pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekrea [...]
logo gora 7309e 320fa
W związku z zapytaniem ofertowym dla operacji pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Borzymiu, Nakonowie Starym oraz w Choceniu” – dostawy. Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń zwane dalej Zamawiającym, zawiadamia o: 
I. Wyborze najkorzystniejszej oferty (znak sprawy SDR.271.1.2019):
Oferta nr 10: MAGIC GARDEN Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 60a, 88-170 Pakość za kwotę 25 830,00 zł, okres gwarancji 60 miesięcy.
Uzasadnienie:
Oferta spełnia warunki zawarte w zapytaniu ofertowym, zaoferowano najkorzystniejsza cenę i okres gwarancji. W związku z powyższym Wykonawca uzyskał maksymalna liczbę punktów tj. 100 pkt. 

II. Porównaniu złożonych ofert w oparciu o kryteria: cena 60 pkt (%)i okres gwarancji 40 pkt (%).
W terminie składania ofert tj. 18.03.2019 r. do godz. 10:00 do siedziby Zamawiającego wpłynęło 10 ofert:

L.P. OFERENT CENA ZŁ (brutto) PKT

Okres gwarancji
(miesięcy)
PKT SUMA PKT
1

PERGOLA Małgorzata Skórko
Ul. Kineskopowa 1
05-500 Piaseczno

41 043,87

37,76

60

40

77,76

2

FIOR Sp. z o.o.
ul. Odkrywców 1-3/5
53-212 Wrocław

44 561,42

34,78

60

40

74,78

3

Happy s.c. R. Kołacki, Ł. Cyran, A. Czyran
ul. Ogrodowa 31
21-003 Ciecierzyn

33 142,10

46,76

60

40

86,76

4

HIKHIK.PL
ul. Niedziałkowskiego 26/2
63-000 Środa Wielkopolska

49 800,00

31,12

60

40

71,12

5

Croquet Sp. z o.o.
Szczodre k. Wrocławia
Ul. Trzebnicka 81
55-095 Mirków

41 492,09

37,35

60

40

77,35

6

P.P.H.U MEVIUS
Mateusz Cichowski
Majdan Brzezicki 42
21-050 Piaski

46 209,87

33,54

60

40

73,54

7

Grupa Hydro Sp. z o.o.
ul. Farbiarska 20
62-050 Mosina

40 836,00

37,95

60

40

77,95

8

APIS Polska Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 85
87-500 Jarosław

38 893,83

39,85

60

40

79,85

9

SIMBA s.c. M. Ćwirzeń W. Gęsicki
Zemborzyce Tereszyńskie 74
20-515 Lublin

49 000,00

31,63

60

40

71,63

10

Magic Garden Sp. z o.o.
ul. Wyszyńskiego 60 a
88-170 Pakość

25 830,00

100

60

40

100

Powrót

Polecane artykuły:


Podziękowania

Podziękowania dla Pani Poseł Joanny Borowiak za pomoc w pozyskaniu środków na zakup urządzenia do cięcia samochodów dla OSP Choceń. Dzięki wsparciu Pani Poseł OSP otrzymało z Państwowej St [...]

Dofinansowanie do policyjnego samochodu

Rada Gminy Choceń wyraziła zgodę na dofinansowanie do zakupu samochodu na potrzeby Posterunku Policji w Choceniu. Środki w kwocie 20.000 zł były zapisane w budżecie gminy na rok bieżący. W dn [...]