poniedziałek, 25 marzec 2019

Bez zmian w kolejnych sołectwach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5315-bez-zmian-w-kolejnych-solectwach.html
Kolejne zebrania sołeckie zarządzone przez Radę Gminy, które zostały przeprowadzone w dniu 21 m [...] Kolejne zebrania sołeckie zarządzone przez Radę Gminy, które zostały przeprowadzone w dniu 21 marca 2019 r., pozwoliły wybrać sołtysów i ich zastępców. W następnych sołectwach, sołtysami zostali wybrani dotychczasowi sołtysi. W sołectwie Borzymie Pan Dariusz Napora, w sołectwie Niemojewo Pan Bolesław Piastowski, w sołectwie Janowo Pani Elżbieta Świątkowska.  

Powrót

Polecane artykuły:


Dobry Start

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09 lipca 2019 roku Dz.U. z 2019 r poz 1343 GOPS w Choceniu informuje, że wprowadzono możliwość ubiegania się o świadczenie "Dobry Star" dla u [...]