poniedziałek, 25 marzec 2019

Kolejni sołtysi wybrani

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5316-kolejni-soltysi-wybrani.html
Kolejne zebrania sołeckie zarządzone przez Radę Gminy, które zostały przeprowadzone w dniu 20 m [...] Kolejne zebrania sołeckie zarządzone przez Radę Gminy, które zostały przeprowadzone w dniu 20 marca 2019 r., pozwoliły wybrać sołtysów i ich zastępców. W następnych sołectwach, sołtysami zostali wybrani dotychczasowi sołtysi. W sołectwie Borzymowice – Józef Dąbrowski, w Siewiersku – Ireneusz Makowski, w Krukowie – Grzegorz Chudziński. Kadencja sołtysów będzie trwała 5 lat.

Powrót

Polecane artykuły:


Informacja

Uprzejmie informujemy, iż wybrano Panie, które będą opiekować się dziećmi w Żłobku „Pomponik” w Choceniu. Są to: Pani Anna Wojtczak, Pani Katarzyna Okulska, Pani Marta Lińczak i Pani Pa [...]

Apel do hodowców trzody chlewnej

Po spotkaniu w Starostwie Powiatowym dotyczącym przedsięwzięć w zakresie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na obszarze Powiatu Włocławskiego, w którym uczestniczył Wojewódzki Leka [...]