poniedziałek, 25 marzec 2019

Kolejni sołtysi wybrani

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5316-kolejni-soltysi-wybrani.html
Kolejne zebrania sołeckie zarządzone przez Radę Gminy, które zostały przeprowadzone w dniu 20 m [...] Kolejne zebrania sołeckie zarządzone przez Radę Gminy, które zostały przeprowadzone w dniu 20 marca 2019 r., pozwoliły wybrać sołtysów i ich zastępców. W następnych sołectwach, sołtysami zostali wybrani dotychczasowi sołtysi. W sołectwie Borzymowice – Józef Dąbrowski, w Siewiersku – Ireneusz Makowski, w Krukowie – Grzegorz Chudziński. Kadencja sołtysów będzie trwała 5 lat.

Powrót

Polecane artykuły:


Wręczenie medali za „Zasługi Dla Obronności Kraju”

W dniu 26.04.2019r. w Choceńskim Centrum Kultury Biblioteka odbyła się wyjątkowa uroczystość wręczenia medali rodzicom, których trzech lub więcej synów wzorowo pełniło służbę wojskową [...]