wtorek, 26 marzec 2019

Z sesji nadzwyczajnej

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5322-z-sesji-nadzwyczajnej.html
Podczas ostatniej sesji Rady Gminy zwołanej w trybie nadzwyczajnym, radni podjęli uchwały w spraw [...] Podczas ostatniej sesji Rady Gminy zwołanej w trybie nadzwyczajnym, radni podjęli uchwały w sprawie:
  • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr 177/3 położonej w miejscowości Choceń, Gmina Choceń – uchwalono plan działki o pow. 27 a, obszar objęty planem wyznacza dwa tereny o następującym przeznaczeniu – ZL teren lasu, oraz MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej.
  • wyborów organów sołectw – zmiana terminu zebrania sołeckiego w sołectwie Śmiłowice. Zebranie odbędzie się w dniu 10 kwietnia o godz. 17.30.
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Czerniewice 2, gmina Choceń – teren przy bocznicy kolejowej w Czerniewicach o pow. 7 ha, teren stanowi duży potencjał i może być wykorzystany na cele inwestycyjne.
  • przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choceń – zmiana studium dotyczy terenu o pow. ok. 40 ha znajduje się we wsi Wilkowiczki w bliskim sąsiedztwie bocznicy kolejowej.

Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Gminy zostaną zamieszczone na stronie BIP Urzędu gminy. Transmisję oraz imienne wykazy głosowań radnych można znaleźć na stronie Urzędu gminy oraz w BIP.

 

Powrót

Polecane artykuły:


Pierwsze spotkanie z Sołtysami

W dniu 16 maja br., Wójt gminy Choceń Roman Nowakowski zaprosił na pierwsze w tej kadencji zebranie sołtysów. W czasie zebrania omawiano m.in. następujące sprawy:- powstania żłobka w Choceniu [...]

Wręczenie medali za „Zasługi Dla Obronności Kraju”

W dniu 26.04.2019r. w Choceńskim Centrum Kultury Biblioteka odbyła się wyjątkowa uroczystość wręczenia medali rodzicom, których trzech lub więcej synów wzorowo pełniło służbę wojskową [...]