wtorek, 26 marzec 2019

Z sesji nadzwyczajnej

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5322-z-sesji-nadzwyczajnej.html
Podczas ostatniej sesji Rady Gminy zwołanej w trybie nadzwyczajnym, radni podjęli uchwały w spraw [...] Podczas ostatniej sesji Rady Gminy zwołanej w trybie nadzwyczajnym, radni podjęli uchwały w sprawie:
  • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr 177/3 położonej w miejscowości Choceń, Gmina Choceń – uchwalono plan działki o pow. 27 a, obszar objęty planem wyznacza dwa tereny o następującym przeznaczeniu – ZL teren lasu, oraz MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej.
  • wyborów organów sołectw – zmiana terminu zebrania sołeckiego w sołectwie Śmiłowice. Zebranie odbędzie się w dniu 10 kwietnia o godz. 17.30.
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Czerniewice 2, gmina Choceń – teren przy bocznicy kolejowej w Czerniewicach o pow. 7 ha, teren stanowi duży potencjał i może być wykorzystany na cele inwestycyjne.
  • przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choceń – zmiana studium dotyczy terenu o pow. ok. 40 ha znajduje się we wsi Wilkowiczki w bliskim sąsiedztwie bocznicy kolejowej.

Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Gminy zostaną zamieszczone na stronie BIP Urzędu gminy. Transmisję oraz imienne wykazy głosowań radnych można znaleźć na stronie Urzędu gminy oraz w BIP.

 

Powrót

Polecane artykuły:


Apel do hodowców trzody chlewnej

Po spotkaniu w Starostwie Powiatowym dotyczącym przedsięwzięć w zakresie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na obszarze Powiatu Włocławskiego, w którym uczestniczył Wojewódzki Leka [...]

Drodzy Rodzice!

W związku z zakończoną rekrutacją dzieci w wieku od 20 tygodnia do ukończenia 3 roku życia do żłobka podajemy listę przyjętych dzieci: Lp Imię   i nazwisko 1 Kornelia [...]