poniedziałek, 13 maj 2019

Ogłoszenie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5409-ogloszenie-23.html
W związku z planowaną aktualizacją Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta [...] W związku z planowaną aktualizacją Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta Włocławek oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie na podstawie Trybu i zasad naboru projektów zawartych w ww. dokumencie ogłasza się nabór projektów na listę podstawową w ramach:
Oś priorytetowa 6                Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
Działanie 6.3                          Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną
Poddziałanie 6.3.1                Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną

Fiszki projektowe należy przesłać w terminie: 10 - 24 maja 2019 r. drogą elektroniczną, bądź dostarczyć do siedziby urzędu gminy OSI Włocławka właściwej dla miejsca zamieszkania/ siedziby wnioskodawcy, tj. Gminy Miasto Włocławek, Gminy Włocławek, Miasta Kowal, Gminy Kowal, Gminy Brześć Kujawski, Gminy Lubanie, Gminy Choceń oraz Gminy Fabianki.

Załączniki:

Powrót

Polecane artykuły:


Sołtysiada - spot reklamowy

Your browser does not support the audio element.

Treningi i pokazy motorowodne w Choceniu

Włocławskie Stowarzyszenie Sportów Motorowodnych zaprasza na plaże nad jeziorem Choceńskim w dniach 3-5 maja 2019 r. na majówkę pod hasłem „Spotkanie z miłośnikami łodzi motorowodnych”. [...]