piątek, 10 maj 2019

Ogłoszenie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5410-ogloszenie-24.html
W związku z planowaną aktualizacją Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta [...] W związku z planowaną aktualizacją Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta Włocławek oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie na podstawie Trybu i zasad naboru projektów zawartych w ww. dokumencie ogłasza się  nabór projektów na listę podstawową w ramach:
Oś priorytetowa 3     Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie
Działanie 3.4             Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii  niskoemisyjnych

Fiszki projektowe należy przesłać w terminie: 09 - 23 maja 2019 r. drogą elektroniczną, bądź dostarczyć do siedziby urzędu gminy OSI Włocławka właściwej dla miejsca zamieszkania/ siedziby wnioskodawcy, tj. Gminy Miasto Włocławek, Gminy Włocławek, Miasta Kowal, Gminy Kowal, Gminy Brześć Kujawski, Gminy Lubanie, Gminy Choceń oraz Gminy Fabianki.

Załączniki:
wzór fiszki projektowej,
instrukcja wypełniania fiszki projektowej,
kryteria wyboru projektów.

Powrót

Polecane artykuły:


Zmiana regulaminu rekrutacji

Zmiany  w regulaminie  rekrutacji do Żłobka „Pomponik”  – zmiany  dotyczą  punktu podpisania umów . Został dodany    nowy zapis : „W związku z og [...]

Przetarg na dzierżawę lokali handlowych !!!

W dniu 12 maja br. został rozstrzygnięty przetarg na dzierżawę nieruchomości stanowiących lokale handlowe położone w miejscowości Choceń na targowisku gminnym „Mój rynek”, usytuowane w [...]