piątek, 12 lipiec 2019

GMINA CHOCEŃ DOŁĄCZYŁA DO PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5553-gmina-chocen-dolaczyla-do-programu-czyste-powietrze.html
W odpowiedzi na zaproszenie Ministra Środowiska – Henryka Kowalczyka, pierwsze gminy z naszego wo [...] W odpowiedzi na zaproszenie Ministra Środowiska – Henryka Kowalczyka, pierwsze gminy z naszego województwa wyraziły chęć podjęcia współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i aktywnego włączenia się w realizację Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. To ukłon w stronę przyszłych beneficjentów, którzy już w najbliższym czasie będą mogli uzyskać poradę, wypełnić wniosek oraz złożyć dokumenty w swojej gminie bez potrzeby wyjazdu do Torunia. Pracownicy gmin będą również dokonywać oceny wniosków, co w znacznym stopniu usprawni proces wnioskowania.

Ireneusz Stachowiak wyraził wdzięczność za chęć współpracy ze strony gmin:
„Jestem przekonany, że wspólna realizacja programu przez nasze jednostki zdecydowanie korzystnie wpłynie na wzrost ilości składanych wniosków z terenu Państwa gminy. Jednocześnie nie mam wątpliwości, że spotka się ona z dobrym przyjęciem mieszkańców Państwa gminy, ponieważ będą mieli zapewnioną pomoc w wypełnianiu wniosków na terenie miejsca swojego zamieszkania i tym samym wzrośnie zainteresowanie Programem. Nasze wspólne działanie niewątpliwie przełoży się na poprawę jakości powietrza w regionie oraz komfort życia mieszkańców.”

9 i 10 lipca 2019 roku włodarze trzynastu pierwszych gmin podpisali z Prezesem Zarządu Ireneuszem Stachowiakiem porozumienie dotyczące współpracy. Wśród nich znaleźli się burmistrzowie i wójtowie następujących gmin:
- Roman Nowakowski – Wójt Gminy Choceń
- Tomasz Chymkowski – Burmistrz Miasta Brześć Kujawski
- Eugeniusz Gołembiewski – Burmistrz Miasta Kowal
- Marek Wiliński – Burmistrz Lubienia Kujawskiego
- Błażej Łabędzki – Wójt Gminy Gąsawa
- Daniel Kożuch – Wójt Gminy Śliwice
- Szymon Zalewski – Wójt Gminy Świedziebnia
- Krzysztof Dąbkowski – Wójt Gminy Tłuchowo
- Wojciech Oskwarek – Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
- Tomasz Krasicki – Wójt Gminy Czernikowo
- Jacek Duma – Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo
- Piotr Kalamon – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
- Krzysztof Czarnecki – Wójt Gminy Wielka Nieszawka

Powrót

Polecane artykuły:


Ostatnie pożegnanie księdza Krystiana Michalaka

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 27 czerwca 2019 r., zmarł nagle ksiądz Krystian Michalak, wieloletni proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja w Śmiłowicach. Nabożeństwo ż [...]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (LGD) – Cel Ogólny II

Celem ogólnym II LSR jest: Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD. Cel ten ma przyczynić się do wzrostu aktywności społeczności lokalnej w [...]