środa, 27 listopad 2019

Brak bakterii z grupy coli na Stacji Uzdatniania Wody w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5775-brak-bakterii-z-grupy-coli-na-stacji-uzdatniania-wody-w-choceniu.html
Gmina Choceń otrzymała informację, że we wszystkich pobranych próbkach wody m.in ze SUW Choceń [...] Gmina Choceń otrzymała informację, że we wszystkich pobranych próbkach wody m.in ze SUW Choceń, SUW Śmiłowice, OAZA, GARSAD, PROMED nie stwierdza się obecności bakterii z grupy coli. Po otrzymaniu zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku w najbliższych dniach ponownie zostanie podana woda z SUW Choceń.

Nigdy wcześniej nie stwierdzono obecności bakterii z grupy coli na obiektach gminnych. Tak naprawdę nie ma pewności skąd pojawiły się bakterie, ostatni incydent wynikał prawdopodobnie z wymiany pompy po naprawie na jednym z ujęć w Choceniu. Chociaż mogły mieć również na to wpływ spadki ciśnienia wody spowodowane dużym poborem i związanym z tym obniżeniem się poziomu lustra wody na ujęciu. Dołożymy wszelkich starań, aby sytuacja nie powtórzyła się, niestety zjawiska takie mają również miejsce z przyczyn niezależnych od ludzi, takich jak np. awarie urządzeń czy ich nadmierna eksploatacja.

Powrót

Polecane artykuły:


WKU - Służba przygotowawcza

Więcej informacji na stronie https://wkuwloclawek.wp.mil.pl/pl/

Stoły wigilijne

Zgodnie z tradycją, w Powiecie Włocławskim w tym roku organizowana będzie już XXI Powiatowa Wystawa "Stoły Wigilijne na Kujawach". Organizatorami tegorocznego wydarzenia są Starostwo Powiatowe [...]