środa, 27 listopad 2019

POŚWIĘCENIE NOWEJ FIGURY NAJŚWIĘTRZEJ MARYI PANNY W OLGANOWIE

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5777-poswiecenie-nowej-figury-najswietrzej-maryi-panny-w-olganowie.html
Przydrożną kapliczką na rogu skrzyżowania dróg w Olganowie od wielu lat opiekuje się Pani Wła [...] Przydrożną kapliczką na rogu skrzyżowania dróg w Olganowie od wielu lat opiekuje się Pani Władysława Nowakowska. To właśnie dzięki jej dobrym intencjom mieszkańcy wsi Olganowo zrobili zbiórkę pieniędzy, na zakup nowej figury Najświętszej Maryi Panny. 10 listopada 2019 roku proboszcz parafii św. Bartłomieja w Śmiłowicach ks. Krzysztof Kujawa dokonał poświęcenia tejże właśnie figury oraz zapowiedział mszę św., która odbędzie się właśnie tutaj 1 maja 2020 roku.

Powrót

Polecane artykuły:


Już po raz drugi wolontariusze z powiatu włocławskiego włączyli się w organizację ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka".

W jej ramach do osób potrzebujących trafią świąteczne paczki z podarunkami. Liderem akcji podobnie jak przed rokiem został Piotr Jankowski. Owocem intensywnej pracy wolontariuszy są historie ro [...]

Problemy na Stacji Uzdatniania Wody w Choceniu

W dniu 08.11.2019 r. ze wszystkich punktów wskazanych przez harmonogram poboru próbek wody z Gminy Choceń pobrano 12 próbek wody w celu jej zbadania. Niestety na Stacji Uzdatniania Wody w Choceniu [...]