środa, 27 listopad 2019

POŚWIĘCENIE NOWEJ FIGURY NAJŚWIĘTRZEJ MARYI PANNY W OLGANOWIE

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5777-poswiecenie-nowej-figury-najswietrzej-maryi-panny-w-olganowie.html
Przydrożną kapliczką na rogu skrzyżowania dróg w Olganowie od wielu lat opiekuje się Pani Wła [...] Przydrożną kapliczką na rogu skrzyżowania dróg w Olganowie od wielu lat opiekuje się Pani Władysława Nowakowska. To właśnie dzięki jej dobrym intencjom mieszkańcy wsi Olganowo zrobili zbiórkę pieniędzy, na zakup nowej figury Najświętszej Maryi Panny. 10 listopada 2019 roku proboszcz parafii św. Bartłomieja w Śmiłowicach ks. Krzysztof Kujawa dokonał poświęcenia tejże właśnie figury oraz zapowiedział mszę św., która odbędzie się właśnie tutaj 1 maja 2020 roku.

Powrót

Polecane artykuły:


Sesja absolutoryjna

Podczas sesji Rady gminy Choceń, która odbyła się w dniu 23 czerwca 2021 r., Wójt gminy przedstawił Raport o stanie gminy za rok 2020. Następnie podjęto uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi [...]

OSP Nakonowo Stare kupuje nowy wóz strażacki

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakonowie Starym mają ogromny powód do radości. Otrzymali dofinansowanie na zakup nowego  średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. W związku z t [...]