wtorek, 07 styczeń 2020

Budżet 2020 przyjęty jednogłośnie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5846-budzet-2020-przyjety-jednoglosnie.html
Podczas ostatniej sesji radni przyjęli budżet gminy Choceń na 2020 rok. Strona dochodów budżetu [...] Podczas ostatniej sesji radni przyjęli budżet gminy Choceń na 2020 rok. Strona dochodów budżetu została określona na kwotę 44.905.732,59 zł.
Strona wydatków stanowi kwotę 47.040.609,04 zł, z tego:
• 35.778.576,55 zł to wydatki bieżące, a
• 11.262.032,49 to wydatki majątkowe, co stanowi 23,94 % planowanych wydatków ogółem.

Zadania inwestycyjne budżetu dotyczą, podobnie jak w latach ubiegłych, budowy dróg. Dotyczy to m.in.
 • Ogrodzenie i doposażenie SUW Bodzanówek 40 tys.,
 • Place, parkingi, chodniki 2020 – 60 tys.,
 • Podbudowy dróg 2020 – 350 tys.,
 • Przebudowa drogi ul. Wiązowa, Reja, Brzozowa, Jodłowa oraz ulic i skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Choceń – 1 mln 895 tys.,
 • Przebudowa ul. Polnej, Paderewskiego, Wrzosowej, Bukowej w Choceniu – 445 tys.,
 • Roboty bitumiczne 2020 – 1 mln 200 tys.,
 • Ścieżka pieszo – rowerowa w ciągu drogi powiatowej Śmiłowice – Wilkowiczki 2 mln. 300 tys.,
 • „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 – 84 tys.,
 • Zakup komputerów PSION – 22 tys.,
 • Wymiana serwera – 15 tys.,
 • Budowa oświetlenia drogowego 100 tys.,
 • Wiata przystankowa 15 tys.,
 • Budowa targowiska w Choceniu 1 mln 313 tys.,
 • OZE w Gminie Choceń – mikroinstalacje 1 mln 633 tys.,
 • Projekt rewitalizacji przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowi w miejscowości Choceń – II etap – 1 mln 492 tys.,
 • Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Szczutkowie na potrzeby integracji społeczności lokalnej – stworzenie bazy do prowadzenia zajęć dla osób bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej – 195 tys.,
 • Budowa obiektów sportowych na terenie gminy Choceń – 100 tys.
Wiele drobnych bieżących napraw będzie realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.
Budżet został przyjęty 14 głosami za (1 radny nieobecny).

Powrót

Polecane artykuły:


Konkurs na gospodarkę wodno-ściekową rozstrzygnięty

W dniu 3 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął aktualizację listy operacji zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka [...]

Otwarcie kąpieliska nad jeziorem Borzymowskim

Już wkrótce bo od 21 czerwca będzie można w pełni korzystać z uroków naszego kąpieliska zlokalizowanego nad jeziorem Borzymowskim. Po uzyskaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń i zgód w dniu [...]