wtorek, 07 kwiecień 2020

Są pieniądze na laptopy - projekt Zdalna Szkoła

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6002-sa-pieniadze-na-laptopy-projekt-zdalna-szkola.html
Gmina Choceń złożyła wniosek do Ministerstwa Cyfryzacji na sfinansowanie zakupu sprzętu kompute [...]

Bez tytułu b6511Gmina Choceń złożyła wniosek do Ministerstwa Cyfryzacji na sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla uczniów, niezbędnego do nauki zdalnej w ramach projektu  „Zdalna szkoła”, który został pozytywnie rozpatrzony. Ministerstwo ma do rozdysponowania na ten cel 186 mln zł.  Władze gminy w porozumieniu z dyrektorami szkół postanowiły zakupić laptopy. Gmina Choceń otrzyma na ten cel 60 tys. zł. Kwota dofinansowania jest uzależniona od liczby uczniów w naszej gminie. Za otrzymaną dotację będzie można zakupić 30 laptopów, które zostaną wypożyczone uczniom na czas edukacji zdalnej. I tak proporcjonalnie do liczby uczniów w szkołach: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Choceniu otrzyma -16 laptopów, SP Wilkowice – 9 laptopów i  SP Śmiłowice – 5 laptopów.  Później laptopy zasilą pracowanie komputerowe w szkołach.

Powrót

Polecane artykuły:


Podziękowanie

Serdeczne podziękowania dla Pani Martyny Woźniak (wnuczki Sołtysa z Wilkowiczek) za wykonanie tablicy Sołectwa Wilkowiczki. W trakcie prac jest również drugi napis nad tablicą ogłoszeń. [...]

Nabór uczestników projektu – rewitalizacja etap II

Ogłaszamy nabór dla uczestników projektu realizowanych w ramach projektu „Podniesienie aktywności społecznej oraz integracja mieszkańców terenów po byłym PGR w miejscowości Borzym [...]