wtorek, 14 kwiecień 2020

Roboty drogowe bitumiczne na terenie Gminy Choceń w latach 2020-2021

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6006-roboty-drogowe-bitumiczne-na-terenie-gminy-chocen-w-latach-2020-2021.html
Gmina Choceń ogłosiła przetarg nieograniczony na roboty drogowe bitumiczne na terenie Gminy Choce [...]

Gmina Choceń ogłosiła przetarg nieograniczony na roboty drogowe bitumiczne na terenie Gminy Choceń w latach 2020-2021. Zadanie dotyczy wykonania:

 1. „Przebudowy drogi gminnej nr 190719C Siewiersk – Świątniki (granica gminy)”,
 2. „Przebudowy drogi gminnej nr 190714C Śmiłowice – Borzymowice”
 3. „Robót drogowych bitumicznych w latach 2020-2021”. Roboty nawierzchniowe bitumiczne realizowane będą:
  Rok 2020
  Szczytno – Zapust – 0,811 km szer. 3,5 m,
  Filipki – Śmiłowice – 0,605 km szer. 3,5 m,
  ul. Spacerowa Choceń – 0,400 km i szer. 5,5 m.

  Drogi stanowią kontynuację prac z lat ubiegłych.

  Rok 2021
  Skibice-Szatki – 0,722 km i szer. 4,5 m,
  Szatki-Skibice – 0,492 km i szer. 4,5 m,
  Krukowo-wieś – 0,300 km i szer. 3,5 m,
  Wilkowice-Śmiłowice – 0,505 km i szer. 3,0 m,
  ul. Parkowa Choceń – 0,200 km i szer. 4,0 m

Na oferty czekamy do dnia 22 kwietnia 2020 r., do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu  23.04.2020 r., o godz. 10.00.  Zapraszamy do składania ofert.

Powrót

Polecane artykuły:


Zarząd KGW Szczutkowa i Lutoborza „Niezapominajka” w dniu 29.08.2020r. zorganizował spotkanie integracyjne pt. „Nasza Świetlica Naszym Drugim Domem”.

Zaproszeni goście to Gmina Choceń reprezentowana przez: Przewodniczącego Rady Gminy Choceń Józefa Dąbrowskiego, Zastępcy Przewodniczącego Gminy Choceń Józefa Pawłowskiego. Pani Dyrektor biu [...]

Rolniku może do Ciebie zadzwonić rachmistrz

Od 16 września do pracy ruszyli rachmistrzowie spisowi (tel. 22 279 99 99 lub 22 666 66 62). Jeżeli nie spisałeś się samodzielnie, przekaż mu wszystkie potrzebne informacje. Więcej informacji [...]