piątek, 17 kwiecień 2020

Będzie drugi blok

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6010-bedzie-drugi-blok.html
Gmina Choceń jest członkiem Rypińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzib [...]

Gmina Choceń jest członkiem Rypińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Rypinie już od 5 lat. Ta współpraca zaowocowała wybudowaniem bloku w Choceniu przy ul. Czerniewickiej, w którym było 21 mieszkań w systemie docelowej własności. Przed nami ciąg dalszy tej współpracy. A mianowicie, w dniu 16 kwietnia 2020 r. w siedzibie spółki odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które podjęło kolejne ważne dla rozwoju naszej gminy uchwały. Zgromadzenie Wspólników wyraziło zgodę na wybudowanie przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Choceń przy ul. Czerniewickiej. Blok ma powstać na działce nr 190/7, obok pierwszego bloku RTBS. Machina inwestycyjna ruszyła. Będziemy Państwa informowali o postępach prowadzonej inwestycji.

Powrót

Polecane artykuły:


Egzekucja długów za wodę i ścieki

Nawiązując do artykułu z czerwcowego wydania gazetki choceńskiej informujemy, że podjęto czynności w celu odzyskania należności od mieszkańców zalegających z opłatami za wodę i ścieki. [...]

Bakteria E.coli

Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku powiadomił nas, że woda z wodociągu w Gminie Włocławek jest skażona bakterią coli. W miejscowości Skibice cztery domy są zaopatrywane z tego wodoc [...]