wtorek, 21 kwiecień 2020

Umowa na fotowoltaikę podpisana

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6014-umowa-na-fotowoltaike-podpisana.html
W czwartek 16 kwietnia br., podpisano umowę na „OZE w Gminie Choceń - mikroinstalacje” – eta [...] logo RPO 2b411W czwartek 16 kwietnia br., podpisano umowę na „OZE w Gminie Choceń - mikroinstalacje” – etap II. Wykonawca zadania firma JSB Construction PPHU Jolanta Sekuła z Banina złożyła najkorzystniejszą ofertę w ogłoszonym przetargu i przystępuje do realizacji inwestycji. Wartość zadania wynosi 798 633,61 zł. W ramach  projektu zaplanowane mamy do wykonania 30 instalacji fotowoltaicznych o mocy od 3,00 kW do 9,90 kW. Wszystkie prace powinny zakończyć się w do końca sierpnia 2020 r.

Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, działanie 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Powrót

Polecane artykuły:


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza do udziału w webinarium pt. „Własna firma dla zatrudnionych 30+”

Bezpłatne Webinarium odbędzie się w dniu 15 stycznia 2021 r. w godzinach 10:00 – 11:00. Nowy rok to nowe szanse dla przedsiębiorczych. Na obszarze województwa realizowane są projekty wspieraj [...]

Przewozy na trasie Włocławek - Kutno

Wójt gminy Choceń przesłał do Marszałka Województwa apel o przywrócenie kursów pociągu i skonsultowanie proponowanych zmian (w załączeniu pismo). Udostępniamy Państwu rozkład jazdy autob [...]