wtorek, 21 kwiecień 2020

Umowa na fotowoltaikę podpisana

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6014-umowa-na-fotowoltaike-podpisana.html
W czwartek 16 kwietnia br., podpisano umowę na „OZE w Gminie Choceń - mikroinstalacje” – eta [...] logo RPO 2b411W czwartek 16 kwietnia br., podpisano umowę na „OZE w Gminie Choceń - mikroinstalacje” – etap II. Wykonawca zadania firma JSB Construction PPHU Jolanta Sekuła z Banina złożyła najkorzystniejszą ofertę w ogłoszonym przetargu i przystępuje do realizacji inwestycji. Wartość zadania wynosi 798 633,61 zł. W ramach  projektu zaplanowane mamy do wykonania 30 instalacji fotowoltaicznych o mocy od 3,00 kW do 9,90 kW. Wszystkie prace powinny zakończyć się w do końca sierpnia 2020 r.

Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, działanie 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Powrót

Polecane artykuły:


Dyżur telefoniczny – Bon turystyczny

Toruński oddział ZUS zaprasza na dyżury telefoniczne na temat bonu turystycznego.  Podczas rozmowy z ekspertami będzie można zapytać o to, komu przysługuje bon turystyczny, co trzeba zrobi [...]

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępnia broszurę opracowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą gospodarowania wodą w rolnictwie w obliczu susz

Ministerstwo rolnictwa, we współpracy z instytutami naukowymi, przygotowało poradnik, jak chronić wodę w rolnictwie. Wiedzę i umiejętności poprawnej uprawy gleb, doboru gat [...]