czwartek, 30 kwiecień 2020

Przetarg na dzierżawę lokali handlowych !!!

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6022-przetarg-na-dzierzawe-lokali-handlowych-2.html
Gmina Choceń posiada w swojej ofercie nieruchomości stanowiące lokale handlowe przeznaczone do dz [...]

Gmina Choceń posiada w swojej ofercie nieruchomości stanowiące lokale handlowe przeznaczone do dzierżawy położone w miejscowości Choceń na targowisku gminnym „Mój rynek”, usytuowane w dwóch budynkach. Każdy lokal posiada powierzchnię 28 m² i składa się z jednego pomieszczenia o pow. 21 m² oraz łazienki i pomieszczenia socjalnego o pow. 7 m².  Lokale handlowe usytuowane są w dwóch budynkach przy czym w budynku nr 1 znajdują się 4 lokale przeznaczone na sprzedaż płodów rolnych i żywność ekologiczną natomiast w budynku nr 2 znajduje się obecnie 4 lokale przeznaczone na pozostałą działalność handlową. Lokale posiadają uzbrojenie w instalację kanalizacyjną, elektryczną i wodociągową. W marcu został ogłoszony przetarg na dzierżawę lokali handlowych. Cena wywoławcza to 100 zł netto za miesięczny czynsz dzierżawny. Przetarg odbędzie się na targowisku gminnym „Mój rynek”, ul. Targowa (lokal handlowy) dnia 12.05.2020 r., od godziny 10:00. Przetarg wygra ta osoba, która zaoferuje najwyższą cenę w licytacji ustnej. Przetarg jest ważny, chociażby uczestniczyła tylko jedna osoba spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu. W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w wysokości 100,00 zł w terminie do 8 maja 2020 r. Wszystkich chętnych zapraszamy do skorzystania z oferty. Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Choceniu w pok. nr 12, lub pod numerem telefonu 54 284 60 33.

Powrót

Polecane artykuły:


UWAGA! znaleziono klucze

W dniu wczorajszym tj.: 29.07.2020 r. (środa) na placu zabaw w parku w Choceniu znaleziono zestaw kluczy. Właściciela prosimy o kontakt pod nr telefonu: 608 575 811. [...]

Wakacyjne remonty w szkołach

Dzieci odpoczywają od nauczania zdalnego, w tym czasie przewidziano wykonanie wakacyjnych remontów w szkołach. Największy zakres prac zostanie zrealizowany w Szkole Podstawowej w Śmiłowicach. A [...]