wtorek, 05 maj 2020

Przedszkola i zerówki gotowe do pracy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6024-przedszkola-i-zerowki-gotowe-do-pracy.html
Informuję, że odbyły się konsultacje z dyrektorami szkół,  przedszkoli oraz dyrektorem ż [...]

Informuję, że odbyły się konsultacje z dyrektorami szkół,  przedszkoli oraz dyrektorem żłobka w sprawie otwarcia placówek. Podjęliśmy decyzję, że wszystkie w/w placówki na terenie gminy Choceń będą otwarte od dnia 6 maja br. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego jesteśmy w stanie zapewnić opiekę dla dzieci w następującej liczbie:

Odział zerowy w SP Wilkowice – 12 uczniów, Przedszkole Samorządowe w Choceniu – 24 dzieci (2 oddziały), Przedszkole w Czerniewicach – 24 dzieci ( 2 grupy), Przedszkole w Śmiłowicach – 14 dzieci i Przedszkole w Choceniu – ok. 40 dzieci (3 grupy).  Transport należy zapewnić dzieciom we własnym zakresie. Obiady  w przedszkolach niepublicznych planowane są od przyszłego tygodnia. Natomiast w  Oddziale zerowym w Wilkowicach i w Przedszkolu Samorządowym w Choceniu chętni mogą zakupić posiłek już od dnia 6 maja br. Pierwszeństwo w przyjmowaniu dzieci do placówek mają rodzice pracujący.

Powrót

Polecane artykuły:


Budżet gminy 2021

Podczas ostatniej sesji radni przyjęli budżet gminy Choceń na 2021 rok. Strona dochodów budżetu została określona na kwotę 44 177 473,85 zł. Strona wydatków stanowi kwotę 45  [...]

Przebudowa drogi Krukowo - Olganowo

Wójt Roman Nowakowski wraz ze Skarbnikiem Beatą Piłatowską, podpisali z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem umowę o dofinansowanie na kolejną inwestycję drogową. W ramach Fun [...]