wtorek, 05 maj 2020

Żłobek czeka na dzieci

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6025-zlobek-czeka-na-dzieci.html
W dniu 6 maja   2020 roku zostaje  uruchomiony Żłobek „Pomponik” w Choceniu .&n [...]

W dniu 6 maja   2020 roku zostaje  uruchomiony Żłobek „Pomponik” w Choceniu .   Żłobek  będzie funkcjonował   w reżimie sanitarnym.     W obecnej sytuacji   jesteśmy w stanie   zapewnić opiekę   dla  12- stu  dzieci, wynika to  z wytycznych gdzie musi być zapewniona   minimalna   przestrzeń do   wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci  w sali nie może być mniejsza niż  4 m ².   Będą dwie grupy dzieci,  które będą  przebywały w żłobku w godzinach 6.30-16.30, w tym czasie będzie zapewniona opieka  w warunkach  bezpiecznych. Z sal zostały usunięte zabawki, przedmioty, których nie można zdezynfekować,   dzieci będą przyjmowane pojedynczo. Pierwszeństwo w przyjmowaniu dzieci będą mieli rodzice pracujący.

Powrót

Polecane artykuły:


Podpisanie umów najmu Ośrodka Zdrowia w Czerniewicach

W dniu 28.07.2020 r., Wójt Gminy Choceń podpisał  umowy najmu  na czas określony od 1 sierpnia 2020 roku do 31 lipca 2023 roku z  Gabinetem Stomatologicznego i Niepublicznym Zakład [...]

Szczepienia psów

Na podstawie art. 56 ust 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018r. poz. 1967, z 2020r. poz. 148, 285) właściciele p [...]