czwartek, 14 maj 2020

Wsparcie na działalność gospodarczą

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6042-wsparcie-na-dzialalnosc-gospodarcza-2.html
Mamy dobrą informację dla mieszkańców z naszej gminy, którzy złożyli wnioski o udzielenie wsp [...]

Mamy dobrą informację dla mieszkańców z naszej gminy, którzy złożyli wnioski o udzielenie wsparcia w konkursie 1/2020 ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania Dorzecza Zgłowiączki. Na 23 złożone wnioski, w zakresie tematycznym Podejmowanie działalności gospodarczej, 3 zostały złożone przez mieszkańców naszej gminy. Wnioski zostały ocenione w dniach 13 -14 maja 2020 r., przez Radę Stowarzyszenia zgodnie z procedurą wyboru operacji. W związku z tym, że wnioski mieszczą się w limicie środków przewidzianym w danym konkursie, wszyscy wnioskodawcy będą mieli możliwość realizacji swoich operacji. Na terenie naszej gminy wsparcie trafi na realizację projektów związanych m.in. ze świadczeniem usług budowalnych – tynkowanie, naprawą pojazdów samochodowych, podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej z zakresu edukacji sportowej.

Konkurs został przeprowadzony w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Powrót

Polecane artykuły:


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza zainteresowanych wsparciem z Funduszy Europejskich.

Udzielany informacji telefonicznie pod numerami 54 235 67 21 ; 54 235 67 12 oraz mailowo ue.wloclawek@kujawsko-pomorskie.pl Już 1 czerwca startuje nabór wniosków w ramach Funduszu Wsparc [...]

Zakończyliśmy rekrutację

Rekrutacja uczestników projektu pn. „Fotowoltaika w Gminie Choceń” (etap III) została zakończona. Na III etap instalacji fotowoltaicznych zapisało się 45 indywidualnych gospodarstw domowych. [...]