czwartek, 21 maj 2020

Projekt Zdalna Szkoła +

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6050-projekt-zdalna-szkola.html
W dniu 19.05.2020 r. Gmina Choceń złożyła wniosek o przyznanie grantu w ramach: Osi [...]

układ znakow cf689

W dniu 19.05.2020 r. Gmina Choceń złożyła wniosek o przyznanie grantu w ramach: Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1- „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczący realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. W dniu wczorajszym, tj. 20.05.2020 r., Gmina Choceń znalazła się na liście rankingowej wniosków pozytywnie rozpatrzonych, otrzymując Grant w wysokości 74.999,96 zł. Planujemy zakupić 28 szt. nowych laptopów. W chwili obecnej oczekujemy na podpisanie umowy.

Powrót

Polecane artykuły:


Usprawnienia na targowisku

Bardzo się cieszymy, że nowe targowisko w Choceniu cieszy się tak dużą popularnością.  W soboty praktycznie wszystkie miejsca są zajęte a i klientów nie brakuje. Otworzyliśmy dodatkowy [...]

Fundusze Europejskie w czasie epidemii – aktualności

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza do kontaktu telefonicznego 54 235 67 21, 54 235 67 12 lub mailowego ue.wloclawek@kujawsko-pomorskie.pl. Pożyczki płynnościowe PO [...]