czwartek, 21 maj 2020

Projekt Zdalna Szkoła +

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6050-projekt-zdalna-szkola.html
W dniu 19.05.2020 r. Gmina Choceń złożyła wniosek o przyznanie grantu w ramach: Osi [...]

układ znakow cf689

W dniu 19.05.2020 r. Gmina Choceń złożyła wniosek o przyznanie grantu w ramach: Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1- „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczący realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. W dniu wczorajszym, tj. 20.05.2020 r., Gmina Choceń znalazła się na liście rankingowej wniosków pozytywnie rozpatrzonych, otrzymując Grant w wysokości 74.999,96 zł. Planujemy zakupić 28 szt. nowych laptopów. W chwili obecnej oczekujemy na podpisanie umowy.

Powrót

Polecane artykuły:


Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne

W ostatnim czasie Minister Finansów przekazał informację o przyznanej dla gminy Choceń na rok 2020 r., kwoty 60.000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwot [...]

Kultura pływania na kąpielisku

Ostatnie dwa weekendy obrazują nam jak niebezpiecznie może być na naszym kąpielisku. Mówimy tutaj o osobach, które korzystają ze skuterów wodnych. Akwen jeziora Borzymowskiego jest na tyle roz [...]