piątek, 22 maj 2020

Szkoły w czasie epidemii

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6056-szkoly-w-czasie-epidemii.html
Już 25 maja część dzieci – z klas jeden-trzy – będzie mogło wrócić do placówek na  [...]

Już 25 maja część dzieci – z klas jeden-trzy – będzie mogło wrócić do placówek na  zajęcia opiekuńczo – dydaktyczne. Z danych zebranych ze szkół z terenu naszej gminy wynika, że do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Choceniu wróci 62 uczniów, do SP w Wilkowicach 7 dzieci. Natomiast w SP Śmiłowice nikt z rodziców nie zadeklarował chęci powrotu dziecka do szkoły. W szkołach istnieje możliwość wykupienia obiadu. Dla wszystkich uczniów pozostających w domu nadal obowiązują lekcje w formie zdalnej. Poniżej zamieszczamy trasy autobusów szkolnych od dnia 25.05.2020 r.:

Pobierz plik

Powrót

Polecane artykuły:


Zebranie z sołtysami

W dniu 14 lipca br., Wójt gminy Choceń Roman Nowakowski zaprosił sołtysów na spotkanie w sprawach bieżących. Podczas spotkania przedstawiciele KRUS Włocławek przeprowadzili szkolenie w zakres [...]

Z nadzwyczajnej sesji Rady gminy Choceń

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady gminy Choceń, która odbyła się w dniu 28 lipca br., rozpatrzono projekty uchwał w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2020 rok – wyrażono m.in. zgodę na: [...]