wtorek, 26 maj 2020

Rewitalizacja budynków – II etap przed nami

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6060-rewitalizacja-budynkow-ii-etap-przed-nami.html
Mamy kolejne dobre informacje. Zakończono weryfikację złożonego przez nas wniosku o dofinansowan [...]

logo LGD RPO 48ef5 5e36c
Mamy kolejne dobre informacje. Zakończono weryfikację złożonego przez nas wniosku o dofinansowanie zadania pn.: „Projekt rewitalizacji przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń – etap II”. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 19/842/20 z dnia 20 maja 2020 r., zatwierdził listę wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1. – Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach naboru ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki. Przedmiotowy projekt wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Choceń. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa o dofinansowanie realizacji w/w projektu.

Powrót

Polecane artykuły:


HotSpoty na terenie Gminy już działają

W ramach projektu WiFi4EU Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wykonywania przez Gminę Choceń działalności polegającej na świadczeniu usług HotSpot na rzecz użytkowników końcowych z wyko [...]

Informacja

Uprzejmie informujemy, iż w związku z sytuacją epidemiczną do dnia 17 stycznia 2021 r. Urząd Gminy w Choceniu będzie czynny we wtorki w godz. 8.00 do 15.00 pozostałe dni 7.30 do 15.00 w [...]