czwartek, 28 maj 2020

Egzekucja długów za wodę i ścieki

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6064-egzekucja-dlugow-za-wode-i-scieki.html
W związku z odmrażaniem poszczególnych sektorów gospodarki Urząd Gminy w Choceniu po okresie pr [...] W związku z odmrażaniem poszczególnych sektorów gospodarki Urząd Gminy w Choceniu po okresie przerwy spowodowanej epidemią koronawirusa  wznawia egzekucję opłat za gospodarowanie odpadami, opłat za wodę i ścieki. Rada Gminy w Choceniu zdecydowała, że  spośród swoich członków wybierze Komisję, która przeprowadzi weryfikację i dokona oceny wielkości zadłużenia u poszczególnych mieszkańców. Warto podkreślić, że łączne zadłużenie niektórych osób sięga kilkunastu tysięcy złotych. Niestety egzekucja skarbowa lub sądowa nie przynoszą żadnych efektów ponieważ osoby, te nie mają stałego źródła utrzymania, a ich dochody z GOPS nie podlegają egzekucji. Dlatego też jedną z rozważanych opcji jest odłączenie przyłącza wodociągowego i wskazanie najbliższego punktu czerpalnego dla zaopatrzenia w wodę.

Powrót

Polecane artykuły:


Budżet gminy 2021

Podczas ostatniej sesji radni przyjęli budżet gminy Choceń na 2021 rok. Strona dochodów budżetu została określona na kwotę 44 177 473,85 zł. Strona wydatków stanowi kwotę 45  [...]

Informacja

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31.12.2020 r. (Sylwester) Urząd Gminy w Choceniu będzie czynny w godz. 7:30 – 12:00     kasa  7:30 – 10:00 kasa w Banku do godz. 11:0 [...]