czwartek, 28 maj 2020

Egzekucja długów za wodę i ścieki

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6064-egzekucja-dlugow-za-wode-i-scieki.html
W związku z odmrażaniem poszczególnych sektorów gospodarki Urząd Gminy w Choceniu po okresie pr [...] W związku z odmrażaniem poszczególnych sektorów gospodarki Urząd Gminy w Choceniu po okresie przerwy spowodowanej epidemią koronawirusa  wznawia egzekucję opłat za gospodarowanie odpadami, opłat za wodę i ścieki. Rada Gminy w Choceniu zdecydowała, że  spośród swoich członków wybierze Komisję, która przeprowadzi weryfikację i dokona oceny wielkości zadłużenia u poszczególnych mieszkańców. Warto podkreślić, że łączne zadłużenie niektórych osób sięga kilkunastu tysięcy złotych. Niestety egzekucja skarbowa lub sądowa nie przynoszą żadnych efektów ponieważ osoby, te nie mają stałego źródła utrzymania, a ich dochody z GOPS nie podlegają egzekucji. Dlatego też jedną z rozważanych opcji jest odłączenie przyłącza wodociągowego i wskazanie najbliższego punktu czerpalnego dla zaopatrzenia w wodę.

Powrót

Polecane artykuły:


Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne

W ostatnim czasie Minister Finansów przekazał informację o przyznanej dla gminy Choceń na rok 2020 r., kwoty 60.000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwot [...]

Działka w Ząbinie do zbycia

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłosił II publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości nierolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Przedmiotem s [...]