piątek, 05 czerwiec 2020

Otwarcie kąpieliska nad jeziorem Borzymowskim

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6078-otwarcie-kapieliska-nad-jeziorem-borzymowskim.html
100%auto
Już wkrótce bo od 21 czerwca będzie można w pełni korzystać z uroków naszego kąpieliska zlok [...]

Już wkrótce bo od 21 czerwca będzie można w pełni korzystać z uroków naszego kąpieliska zlokalizowanego nad jeziorem Borzymowskim. Po uzyskaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń i zgód w dniu 8 maja br. Rada Gminy Choceń podjęła uchwałę w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choceń oraz określenie sezonu kąpielowego w roku 2020. Kąpielisko otwarte będzie od 21.06.2020r. do 31.08.2020r. wraz z pełną infrastrukturą oraz opieką ratowników. Organizatorem jest Wójt Gminy Choceń. Kąpielisko zostanie wyznaczone i oznakowane bojkami, dno zostanie oczyszczone przez nurka. Woda w kąpielisku będzie regularnie badana przez SANEPID. Osoby korzystające z kąpieliska będą musiały stosować się do ogólnych zaleceń w trakcie epidemii SARS-CoV-2. Serdecznie zapraszamy do korzystania z kąpieliska.

Zalecenia dotyczące kąpielisk - pobierz

 1180816139482179073 d29fd

Powrót

Polecane artykuły:


Komputery dla uczniów

Informuję, iż w dniu 3 lipca br. Gmina Choceń podpisała umowę darowizny z Fundacją Impact z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 3A/47, w ramach której otrzymaliśmy 17 szt. używanych laptopów d [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2020/EFS/PG

Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: a [...]