poniedziałek, 08 czerwiec 2020

Żłobek Pomponik czeka na dzieci

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6080-zlobek-pomponik-czeka-na-dzieci.html
Od 6 maja   2020 roku   Żłobek „Pomponik” w Choceniu funkcjonuje  w r [...]

Od 6 maja   2020 roku   Żłobek „Pomponik” w Choceniu funkcjonuje  w reżimie  sanitarnym ,  zapewnia opiekę dla 12 -stu dzieci. Od 15 czerwca   opiekę  zapewniamy dla 23  dzieci, wynika to z nowych wytycznych , wynika to  z wytycznych gdzie musi być zapewniona   minimalna   przestrzeń do   wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci  w sali nie może być mniejsza niż  2,5 m ².  Dzieci są podzielone na dwie grupy w godzinach 6.30-16.30.

Powrót

Polecane artykuły:


Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2020/EFS/PG

Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: a [...]

Wakacyjne remonty w szkołach

Dzieci odpoczywają od nauczania zdalnego, w tym czasie przewidziano wykonanie wakacyjnych remontów w szkołach. Największy zakres prac zostanie zrealizowany w Szkole Podstawowej w Śmiłowicach. A [...]