środa, 17 czerwiec 2020

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 – nabór rachmistrzów terenowych

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6102-powszechny-spis-rolny-2020-nabor-rachmistrzow-terenowych.html
W okresie od 15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r. przyjmowane są zgłoszenia na rachmistrzów ter [...]

W okresie od 15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r. przyjmowane są zgłoszenia na rachmistrzów terenowych.

Zgodnie z zapisami ustawy o PSR 2020 nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych jest otwarty i konkurencyjny.

Naboru kandydatów dokonuje się spośród osób:

-pełnoletnich;

-zamieszkałych w danej gminie;

-posiadających co najmniej średnie wykształcenie;

-posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;

- które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Kandydaci na rachmistrzów przejdą szkolenie, które zakończy się egzaminem. Osoby, które odpowiedzą dobrze na co najmniej 60 proc. pytań, zostaną wpisane na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez gminnego komisarza spisowego. Miejsce na liście zależy od liczby punktów z egzaminu - im więcej, tym lepiej.

Liczba rachmistrzów w naszej gminie wynosi 2.

Rachmistrza terenowego powoła zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego, czyli Dyrektor Urzędu Statystycznego spośród osób z najwyższą liczbą punktów z egzaminu.

Wynagrodzenie rachmistrza terenowego będzie iloczynem stawki 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego.

Ogłoszenie

Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego do Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Ogłoszenie o naborze - zmiana

Powrót

Polecane artykuły:


Działka w Ząbinie do zbycia

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłosił II publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości nierolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Przedmiotem s [...]

Informacja

Koniec kwarantanny w Ośrodku Zdrowia w Czerniewicach. Wyniki testów na Covid-19 są negatywne. Nie ma przeszkód by przychodnie podjęły normalną działalność. Cieszymy się z takiego wyniku. Wi [...]