poniedziałek, 22 czerwiec 2020

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku zawiadamia

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6110-powiatowy-urzad-pracy-we-wloclawku-zawiadamia.html
PUP Włocławek 62747

Powrót

Polecane artykuły:


Wniosek na zajęcia wspomagające

Informuję, iż Gmina Choceń wystąpiła z wnioskiem do MEN o przyznanie dofinansowania do zajęć wspomagających, które będą realizowane od września 2021 r. w Zespole Szkolno  - Przedszkol [...]

Sesja absolutoryjna

Podczas sesji Rady gminy Choceń, która odbyła się w dniu 23 czerwca 2021 r., Wójt gminy przedstawił Raport o stanie gminy za rok 2020. Następnie podjęto uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi [...]