piątek, 26 czerwiec 2020

Skażenie wody z wodociągu w Gminie Włocławek

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6115-skazenie-wody-z-wodociagu-w-gminie-wloclawek.html
W związku z licznymi pytaniami mieszkańców naszej gminy informujemy, że woda z wodociągu należ [...]

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców naszej gminy informujemy, że woda z wodociągu należącego do Gminy Choceń jest zdatna do spożycia i wykorzystywania do celów bytowych. Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku powiadomił nas, że woda z wodociągu w Gminie Włocławek jest skażona bakterią coli. W miejscowości Skibice cztery domy są zaopatrywane z tego wodociągu. O sprawie poinformowano właścicieli tych nieruchomości. Pozostała część miejscowości Skibice oraz cała gmina Choceń na podstawie badań wody przeprowadzonych w bieżącym miesiącu otrzymuje wodę zdatną do spożycia z naszych ujęć znajdujących się na terenie gminy.

Powrót

Polecane artykuły:


Umowa na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków podpisana

W dniu 28.12.2020 r., Gmina Choceń podpisała umowę z Wykonawcą FPW PAP-BUD Jacek Papierowski z Rościszewa na wykonanie inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglome [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków 5/2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGDw ramach działan [...]