piątek, 26 czerwiec 2020

Konkurs na gospodarkę wodno-ściekową rozstrzygnięty

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6119-konkurs-na-gospodarke-wodno-sciekowa-rozstrzygniety.html
W dniu 3 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął aktualizację listy ope [...]

Bez tytułu 90f96 a8691W dniu 3 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął aktualizację listy operacji zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z naboru od 23 września 2019 r. do 21 października 2019 r. Na liście znalazł nasz projekt dotyczący Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Choceń z dofinansowaniem o wartości 428 069 zł. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa o dofinansowanie i ogłoszony zostanie przetarg na realizację, którą planujemy w roku bieżącym i przyszłym.

Powrót

Polecane artykuły:


UWAGA! Ważna wiadomosć!

NZOZ „MEDYK” w Czerniewicach                             [...]

Bezpieczna rodzina

Gminne Towarzystwo Sportowe „Unia” Choceń  od 1 stycznia 2020r. do 31 lipca 2020r. prowadzi projekt pt. „Bezpieczna rodzina” w ramach grantu Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiąc [...]