piątek, 26 czerwiec 2020

Wojewoda na odbiorze drogi

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6120-wojewoda-na-odbiorze-drogi.html
W dniu 25 czerwca 2020 r., odebrano nową drogę - ul. Wiązową, Reja, Brzozową, Jodłową. Zadani [...]

W dniu 25 czerwca 2020 r., odebrano nową drogę - ul. Wiązową, Reja, Brzozową, Jodłową. Zadanie było dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości
1 262 850 zł. W odbiorze i uroczystym przecięciu wstęgi uczestniczyli:

- Pan Józef Ramlau – Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski,

- Pani Magdalena Nowak z ramienia Pani Anny Gembickiej – Sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej,

- Pan Roman Nowakowski – Wójt Gminy Choceń. 

- przedstawiciele wykonawcy, inspektora nadzoru oraz Urzędu Gminy w Choceniu.


W ramach przedsięwzięcia przebudowano 3 odcinki dróg o łącznej długości 1 424 mb. Inwestycja obejmowała położenie nawierzchni bitumicznej na długości 991 mb. Wykonano chodniki o dł. 352 mb oraz 2 przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną ostrzegawczą i oświetleniem lampami fotowoltaicznymi. Zadanie obejmowało także budowę skrzyżowania o ruchu okrężnym. Na istniejącym przepuście zamontowane zostały bariery ochronne oraz wykonana reprofilacja rowu przydrożnego. Wykonany został kolektor deszczowy z wpustami ulicznymi i studniami. Wykonawcą robót było Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. z Nowej Wsi.

Powrót

Polecane artykuły:


Nabór na szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, uruchomiła nabór na szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich w ramach operacji „Lokalne, regionalne [...]