wtorek, 07 lipiec 2020

Moja woda –do 5 tys. na budowę instalacji do odprowadzania i magazynowania wody

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6136-moja-woda-do-5-tys-na-budowe-instalacji-do-odprowadzania-i-magazynowania-wody.html
Od 1 lipca 2020 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Moj [...]
Od 1 lipca 2020 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024. „Moja Woda” to program przygotowany na rzecz łagodzenia skutków suszy poprzez budowę przy domu instalacji zatrzymujących deszczówkę, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program przewiduje do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe w zasięgu ręki.
Finansowaniem objęto zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi.
 
Więcej informacji:

Powrót

Polecane artykuły:


Z 23 sesji Rady Gminy

Na XXIII sesji Rady Gminy Chocen kadencji 2018 - 2023, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2020 r., Radni Gminy przyjęli sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz rozpatrzyli projek [...]

Podsumowanie przebiegu plebiscytu na najciekawszy projekt dotyczący kształtowania przestrzeni publicznej na terenie miejscowości Choceń

Dziękujemy wszystkim, którzy oddali swój głos w plebiscycie. Do konkursu w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej [...]