wtorek, 07 lipiec 2020

Moja woda –do 5 tys. na budowę instalacji do odprowadzania i magazynowania wody

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6136-moja-woda-do-5-tys-na-budowe-instalacji-do-odprowadzania-i-magazynowania-wody.html
Od 1 lipca 2020 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Moj [...]
Od 1 lipca 2020 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024. „Moja Woda” to program przygotowany na rzecz łagodzenia skutków suszy poprzez budowę przy domu instalacji zatrzymujących deszczówkę, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program przewiduje do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe w zasięgu ręki.
Finansowaniem objęto zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi.
 
Więcej informacji:

Powrót

Polecane artykuły:


Bezpieczne gospodarstwo

Lato jest czasem wzmożonych prac polowych. Główna przyczyną pożarów w gospodarstwach rolnych są niebezpieczne zachowania ludzi, używanie otwartego ognia (palenie tytoniu) oraz nieprzestrzegan [...]

Moja woda –do 5 tys. na budowę instalacji do odprowadzania i magazynowania wody

Od 1 lipca 2020 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024. „Moja Woda” to program przygotowany na rzecz łagodzenia skutków s [...]