czwartek, 09 lipiec 2020

Spotkanie w sprawie budowy garaży

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6143-spotkanie-w-sprawie-budowy-garazy.html
W dniu 8 lipca br., w Choceniu przy ul. Czerniewickiej odbyło się zebranie mieszkańców wybudowan [...]

W dniu 8 lipca br., w Choceniu przy ul. Czerniewickiej odbyło się zebranie mieszkańców wybudowanego bloku. W spotkaniu uczestniczyli Prezes Rypińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Pan Lech Szalkowski oraz Wójt Gminy Choceń Pan Roman Nowakowski. Głównym tematem spotkania była budowa garaży dla obsługi istniejącego już bloku. Ustalono m.in., że:

  • Garaże mogą powstać przy granicy działki o wymiarach ok. 4x6 mb do wysokości placu zabaw, istnieje możliwość zlokalizowania garażu dla każdego z mieszkań.
  • Wycenę inwestycji wykona i przekaże mieszkańcom Choceńska Socjalna Spółdzielnia Budowlana.
  • Wnioski od osób zainteresowanych dzierżawą gruntu pod garaż należy kierować do RTBS w Rypinie, za pośrednictwem Urzędu Gminy w Choceniu.
  • Po otrzymaniu wniosków RTBS w Rypinie wystąpi do gminy o ustalenie warunków zabudowy.
  • RTBS w Rypinie wyrazi zgodę za dzierżawę gruntów pod garaż za odpłatnością. Umowa będzie zawarta na czas określony. Negocjacje ceny trwają. Mieszkańcy proponowali 40 zł. Prezes nie powiedział nie, chociaż przyjechał z propozycją 50 zł.

Ponadto mieszkańcy zgłosili Panu Prezesowi uwagi dot. funkcjonowania obiektu – m.in. konieczność dokonania przeglądu gwarancyjnego. Rozmawiano też o budowie drugiego bloku na 40 mieszkań.

Powrót

Polecane artykuły:


Duże zainteresowanie bonem turystycznym

Ponad 1,4 tys. przedsiębiorców turystycznych i organizacji pożytku publicznego zgłosiło się, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych  ZUS, do programu Polski Bon Turystyczny. O [...]

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępnia broszurę opracowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą gospodarowania wodą w rolnictwie w obliczu susz

Ministerstwo rolnictwa, we współpracy z instytutami naukowymi, przygotowało poradnik, jak chronić wodę w rolnictwie. Wiedzę i umiejętności poprawnej uprawy gleb, doboru gat [...]