czwartek, 09 lipiec 2020

Egzekucja długów za wodę i ścieki

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6144-egzekucja-dlugow-za-wode-i-scieki-2.html
Upoważnieni przez Radę gminy przechodzimy konsekwentnie do kolejnych działań związanych z egzek [...]

Upoważnieni przez Radę gminy przechodzimy konsekwentnie do kolejnych działań związanych z egzekucją długów za wodę i ścieki. Komisja Rady gminy przeprowadziła weryfikację i dokonała oceny wielkości zadłużenia u poszczególnych mieszkańców. Warto podkreślić, że łączne zadłużenie niektórych osób sięga kilkunastu tysięcy złotych. Niestety egzekucja skarbowa lub sądowa nie przynoszą żadnych efektów, ponieważ osoby te nie mają stałego źródła utrzymania, a ich dochody z GOPS nie podlegają egzekucji. Dlatego też w najbliższym czasie do kilku największych dłużników zostaną wysłane zawiadomienia w sprawie wysokości zadłużenia wraz z informacją o odłączeniu przyłącza wodociągowego i wskazaniu najbliższego punktu czerpalnego dla zaopatrzenia w wodę. Będą to punkty często oddalone od domu o kilkaset metrów.

Powrót

Polecane artykuły:


Działka w Ząbinie do zbycia

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłosił II publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości nierolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Przedmiotem s [...]

Zebranie z sołtysami

W dniu 14 lipca br., Wójt gminy Choceń Roman Nowakowski zaprosił sołtysów na spotkanie w sprawach bieżących. Podczas spotkania przedstawiciele KRUS Włocławek przeprowadzili szkolenie w zakres [...]