wtorek, 28 lipiec 2020

Z nadzwyczajnej sesji Rady gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6177-z-nadzwyczajnej-sesji-rady-gminy-chocen.html
Podczas nadzwyczajnej sesji Rady gminy Choceń, która odbyła się w dniu 28 lipca br., rozpatrzono [...]

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady gminy Choceń, która odbyła się w dniu 28 lipca br., rozpatrzono projekty uchwał w sprawie:

  • zmiany budżetu gminy na 2020 rok – wyrażono m.in. zgodę na:

- remont dachu na budynku Przedszkola w Śmiłowicach,

- wykonanie monitoringu w Choceniu, Czerniewicach i Śmiłowicach,

- wykonanie modernizacji łazienek w Śmiłowicach,

- wykonanie dokumentacji dot. aglomeracji Choceń, uchwały wyznaczające aglomeracje są ważne tylko do końca br., w związku z powyższym należy przygotować dokumenty dotyczące wyznaczenia aglomeracji od 1 stycznia 2021 r.

  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń na lata 2020 – 2034, wprowadzono m.in. realizację inwestycji związanej z modernizacją oczyszczalni ścieków w Choceniu, wniosek o dofinansowanie do Marszałka złożony w czerwcu br.,
  • ustalenia opłaty za koszty związane z ponownym przyłączeniem odbiorcy do gminnej sieci wodociągowej – ustalono, że odcięcie dostawy wody odbiorcy, który nie uiścił opłat za wodę, przy ponownym przyłączeniu do gminnej sieci wodociągowej nieruchomości pobiera się opłatę związaną z ponoszonymi kosztami przyłączenia do sieci przez gminę w wysokości 350 zł;
  • gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie – koniczność opracowania Programu wynika z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Podjęte uchwały będą dostępne na stronie BIP Urzędu gminy.

Powrót

Polecane artykuły:


Egzekucja długów za wodę i ścieki

Upoważnieni przez Radę gminy przechodzimy konsekwentnie do kolejnych działań związanych z egzekucją długów za wodę i ścieki. Komisja Rady gminy przeprowadziła weryfikację i dokonała oceny [...]