czwartek, 30 lipiec 2020

Tereny zielone z dotacją

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6180-tereny-zielone-z-dotacja.html
W ramach zadania pn.: „Zielony krajobraz w roku 2020” zakupiliśmy i posadziliśmy na terenach g [...]

W ramach zadania pn.: „Zielony krajobraz w roku 2020” zakupiliśmy i posadziliśmy na terenach gminnych: lipa w ilości 10 szt., kasztanowiec- 14 szt., jarzębina- 5 szt., śliwa pissardii- 12 szt., głóg- 7 szt., sosna czarna- 5 szt., brzoza- 19 szt., modrzew- 6 szt., świerk srebrny- 5 szt., perukowce- 10 szt., thuja szmaragd- 25 szt., jałowiec płożący- 5 szt. Sadzonki drzew i krzewów posadzone zostały w miejscowości Choceń, Wilkowice i Czerniewice. Wartość zadania to 15.125,00 zł. Pozostałe 8.025,00,00 zł to wkład własny Gminy. Celem realizowanego zadania jest zwiększenie powierzchni zielonych, utworzenie ekranów zieleni, stworzenie barier pyłowych i ekologicznych. Ponadto nowe nasadzenia poprawiają wizerunek i ład przestrzenny Gminy Choceń. Gmina Choceń na powyższe zadanie otrzymała dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu do kwoty 7100,00 zł.

Powrót

Polecane artykuły:


Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP 2020

Prezentujemy Państwu wyniki ponownego głosowania w naszej gminie w wyborach na Prezydenta RP 2020, które odbyło się w dniu 12 lipca 2020 r. Liczba uprawnionych 6 479, liczba kart ważnych 3  [...]

Kultura pływania na kąpielisku

Ostatnie dwa weekendy obrazują nam jak niebezpiecznie może być na naszym kąpielisku. Mówimy tutaj o osobach, które korzystają ze skuterów wodnych. Akwen jeziora Borzymowskiego jest na tyle roz [...]