wtorek, 01 wrzesień 2020

Nabór uczestników projektu – rewitalizacja etap II

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6229-nabor-uczestnikow-projektu-rewitalizacja-etap-ii.html
Ogłaszamy nabór dla uczestników projektu realizowanych w ramach projektu „Podniesienie [...]
EFS logo granty 3798e
LGD logo 522ce

Ogłaszamy nabór dla uczestników projektu realizowanych w ramach projektu „Podniesienie aktywności społecznej oraz integracja mieszkańców terenów po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń- etap II” realizowanego przez Gminę Choceń, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń zgodnie z konkursem ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania Dorzecza Zgłowiączki w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest w okresie: od: 01.09.2020 r. do: 30.06.2021 r.
Miejsce realizacji: Urząd Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
Wartość projektu: 52 632,00 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 50 000,00 zł

Podstawowym celem projektu jest wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD oraz rewitalizacja obszarów wiejskich poprzez organizowanie społeczności lokalnej i animacji społecznej.

W ramach projektu zaplanowano działania z udziałem społeczności lokalnej, jak również inne inicjatywy o charakterze integracyjnym – spotkania, wyjazdy kulturalne. Społeczność lokalna zostanie również zaangażowana w prace porządkowe, renowację podwórka. Działania te spowodują wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD.

Rekrutacja uczestników odbywa się w terminie od 01 września 2020 r. do 30 września 2020 r. poprzez złożenie formularza rekrutacyjnego i wszystkich niezbędnych dokumentów w biurze projektu tj. w Urzędzie Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń lub przesłanie ich pocztą tradycyjną na ww. adres.

Załączniki:

Powrót

Polecane artykuły:


Chcesz zostać zuchem lub harcerzem?

Jesienne miesiące to czas akcji naborowych do drużyn harcerskich działających na terenie Gminy Choceń, w związku z tym drużynowi zachęcają do wstąpienia w nasze szare szeregi. Dla dzieci w w [...]