poniedziałek, 14 wrzesień 2020

Zarząd KGW Szczutkowa i Lutoborza „Niezapominajka” w dniu 29.08.2020r. zorganizował spotkanie integracyjne pt. „Nasza Świetlica Naszym Drugim Domem”.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6239-zarzad-kgw-szczutkowa-i-lutoborza-niezapominajka-w-dniu-29-08-2020r-zorganizowal-spotkanie-integracyjne-pt-nasza-swietlica-naszym-drugim-domem.html
Zaproszeni goście to Gmina Choceń reprezentowana przez: Przewodniczącego Rady Gminy Choceń Józe [...]

Zaproszeni goście to Gmina Choceń reprezentowana przez: Przewodniczącego Rady Gminy Choceń Józefa Dąbrowskiego, Zastępcy Przewodniczącego Gminy Choceń Józefa Pawłowskiego. Pani Dyrektor biura poselskiego Pani Anny Gembickiej Magdalena Nowak oraz radny Gminy Choceń Włodzimierz Kacperski.Na spotkaniu pojawili się również seniorzy OSP Szczutkowo oraz członkinie i członkowie KGW Niezapominajka. Celem spotkanie było okazanie zakupionych do świetlicy krzeseł, sprzętu nagłaśniającego oraz stołów. Przewodnicząca KGW Teresa Cichowicz podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do wyposażenia świetlicy wiejskiej, a mianowicie: Fundacji Orlen „Dar Serca” za przekazaną kwotę 10.000zł na zakup krzeseł i sprzętu nagłaśniającego, Wójtowi Gminy Choceń Panu Romanowi Nowakowskiemu, Pani Agnieszce Świątkowskiej, Panu Józefowi Dąbrowskiemu i Panu Józefowi Pawłowskiemu za pokrycie kosztów transportu i zakupu 10 stołów. Podziękowania były kierowane również do Pani poseł Anny Gembickiej, Pani Magdaleny Nowak i Pana Dariusza Gliszczyńskiego za wsparcie i poparcie naszego projektu w Fundacji Orlen. Nasze działania mają na celu służenie lokalnej społeczności.Spotkanie upłynęło w miłej i sympatycznej atmosferze przy stołach zastawionych dzięki członkiniom KGW Niezapominajka. Radny Włodzimierz Kacperski i druhowie OSP na tę okazję ufundowali faszerowane prosię za co bardzo serdecznie dziękujemy. Otrzymaliśmy również w prezencie od Gminy Choceń komplet sztućców, który posłuży naszej społeczności.

1 1893c
2 65816

Powrót

Polecane artykuły:


Z 23 sesji Rady Gminy

Na XXIII sesji Rady Gminy Chocen kadencji 2018 - 2023, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2020 r., Radni Gminy przyjęli sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz rozpatrzyli projek [...]

Przewóz dzieci od dnia 18.01.2021 r. (P. Terpiński)

Autokar A - Czerniewice 7.25 – Wilkowiczki 7.30 – Zakrzewek 7.35 – Choceń 7.40 -Wilkowice za rzeką 7.45 – Wilkowice p. Panfil 7.50 – Wilkowiczki p. Herman 7.53 – Czerniewice Piekarnia [...]