środa, 30 wrzesień 2020

Godzimy życie zawodowe i rodzinne- utworzenie nowych miejsc opieki w żłobku "Pomponik" w Choceniu- projekt dofinansowany!

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6270-godzimy-zycie-zawodowe-i-rodzinne-utworzenie-nowych-miejsc-opieki-w-zlobku-pomponik-w-choceniu-projekt-dofinansowany.html
Gmina Choceń realizuje obecnie jeden projekt unijny w zakresie opieki żłobkowej dla 25 dzieci, je [...]

Gmina Choceń realizuje obecnie jeden projekt unijny w zakresie opieki żłobkowej dla 25 dzieci, jednak w związku z bardzo dużym zainteresowaniem, chcielibyśmy poszerzyć działalność żłobka. Po dokładnym przeanalizowaniu liczby dzieci zarejestrowanych w choceńskim USC w ciągu ostatnich 3 latach oraz ilości miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 funkcjonujących na terenie gminy Choceń władze gminy uznały za działanie konieczne utworzenie kolejnych miejsc opieki w celu zapewnienia rodzicom z naszego terenu możliwość powrotu do pracy i realizacji zawodowej. Złożony został wniosek i zyskał dofinansowanie na utworzenie 15 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w zakończonym już naborze konkursowym numer RPKP.08.04.02-IZ.00-04-364/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Żłobek ‘’Pomponik” od 1 września 2021 roku będzie w stanie zapewnić opiekę łącznie dla 40 dzieci w wieku do lat 3. Wniosek został napisany na łączna kwotę 563 387,50 zł, z czego 94 500,00 zł stanowi wkład własny Gminy Choceń. Pobyt 15 uczestników projektu w żłobku będzie częściowo płatny w zakresie 100 zł miesięcznie kosztów czesnego i 10 zł dziennie kosztów całodniowego wyżywienia dzieci. Pozostałe dzieci objęte opieką poza projektową będą opłacać czesne według stawek koniecznych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania instytucji. ‘’Pomponik” będzie czynny 10 godzin dziennie umożliwiając rodzicom swobodny dojazd i powrót z miejsca pracy zarówno w naszej gminie jak i w sąsiednich miejscowościach bez konieczności zatrudniania opiekuna dla swoich pociech.

Powrót

Polecane artykuły:


Informacja z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Choceń w dniu 2 lutego 2021 r., radni rozpatrzyli projekty uchwał w następujących sprawach: 1)      zmiany budżetu Gminy Choceń n [...]

Informacja

Informujemy, że w Urzędzie Gminy (pokój nr 8) do odbioru są Informacje o dochodach za rok 2020 ( PIT 11) i PIT-R - diety. [...]