środa, 30 wrzesień 2020

Oferty pracy w SADCO

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6273-oferty-pracy-w-sadco.html
ElektrykOperator Maszyn ProdukcyjnychOperator Wózka widłowego Elektryk
Operator Maszyn Produkcyjnych
Operator Wózka widłowego

Elektryk 5e74d






Operator Maszyn Produkcyjnych bb856





Operator Wózka widłowego 1ed2d

Powrót

Polecane artykuły:


INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2014-2020

Gmina Choceń zgodnie z art. 33 ust2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz w nawi [...]

Molo nad jeziorem Borzymowskim w trakcie modernizacji

Trwają prace przy modernizacji mola w Choceniu. Zdemontowano już barierki stalowe, ławki drewniane na platformie wraz z legarami i poszyciem. Obecne warunki atmosferyczne pozwalają na kontynuacje [...]