czwartek, 15 październik 2020

Jakość powietrza

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6298-jakosc-powietrza.html
Wyniki jakości powietrza są już dostępne do wglądu na naszej stronie internetowej www.chocen.pl [...]

Wyniki jakości powietrza są już dostępne do wglądu na naszej stronie internetowej www.chocen.pl na samym dole strony. Zamontowany czujnik na budynku Choceńskiego Centrum Kultury- Biblioteka mierzy:

- pyły zawieszone PM 2.5 to aerozole atmosferyczne, których średnica nie jest większa niż 2.5 mikrometra. Tego rodzaju pył zawieszony jest uznawany za najgroźniejszy dla zdrowia człowieka. Wszystko dlatego, że pył jest bardzo drobny, a w takiej postaci może się przedostać bezpośrednio do krwiobiegu.

- pyły zawieszone PM 10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek, których średnica nie przekracza 10 mikrogramów. Jest szkodliwy z uwagi na zawartość takich elementów jak benzopireny, furany, dioksyny – jednym słowem, rakotwórcze metale ciężkie.

- pyły zawieszone PM 1 to zdecydowanie najbardziej niebezpieczne z pyłów zawieszonych, którego źródłem są głównie kiepskiej jakości paliwa. A wszystko to przez rozmiar ich cząsteczki, który jest mniejszy niż 1 μm. Dla takich cząsteczek przeniknięcie z płuc do krwi, a następnie do innych narządów nie jest żadnym problemem.

Najdrobniejsze cząsteczki PM 1, podobnie jak PM 2.5, przenikają do krwi powodując problemy z układem krążenia, układem oddechowym i nerwowym.

- wilgotność powietrza                                                                            

- ciśnienie

- temperatura powietrza

Pyły zawieszone to tak naprawdę złożona mieszanina organicznych, nieorganicznych, stałych i ciekłych substancji, które rozpraszają się w powietrzu. W jego skład wchodzą głównie siarczany, azotany, amoniak, czarny węgiel i przeróżne tlenki oraz sole. Zapraszamy do śledzenia naszej strony.

Powrót

Polecane artykuły:


TERMINY ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZYCH W OSP ZA ROK 2021 W GMINIE CHOCEŃ

Lp. Nazwa jednostki OSP Termin Godzina 1. Nakonowo Stare 17.04.2021 17.00 2. Wichrowice 24.04.2021 17.00 3. Choceń [...]

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2014-2020

Gmina Choceń zgodnie z art. 33 ust2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz w nawi [...]