poniedziałek, 19 październik 2020

Spotkanie informacyjne - Powszechny Spis Rolny 2020 - Obowiązek każdego rolnika!

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6302-spotkanie-informacyjne-powszechny-spis-rolny-2020-obowiazek-kazdego-rolnika.html
W województwie kujawsko-pomorskim do spisania mamy 65 tysięcy gospodarstw. Do tej pory spisało si [...] W województwie kujawsko-pomorskim do spisania mamy 65 tysięcy gospodarstw. Do tej pory spisało się nieco powyżej 30%. Dlatego, żeby pomóc rolnikom Urząd Statystyczny organizuje spotkanie informacyjne z użyciem platformy MS TEAMS. Spotkanie odbędzie się 20 października o godz. 10. Potrwa 60 minut. Żeby dołączyć do spotkania wystarczy kliknąć w link:
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YWYxZDI3OGYtZjQ2Yy00YTZlLWFlNWQtODFjNmVhNGJhNDNi%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252227548bda-f5ce-43c6-b0aa-7bd69e36e84a%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252249c6a3a1-9728-4984-8346-2d41e955801f%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=ad946c90-18b9-49e8-89bb-66cabb8dbfec&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
Na spotkaniu będzie okazja do zadania pytań – odnośnie samego badania, jego przebiegu, rozwiać wątpliwości związane z formularzem a także te dotyczące bezpieczeństwa danych przekazywanych w spisie. Spotkanie zostało objęte patronatem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Odział Terenowy w Bydgoszczy.
Powsze3chny spis rolny 2020 ae1ea

Powrót

Polecane artykuły:


Informacja z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Choceń w dniu 2 lutego 2021 r., radni rozpatrzyli projekty uchwał w następujących sprawach: 1)      zmiany budżetu Gminy Choceń n [...]

Remont w placówce oświatowej w Śmiłowicach zakończony.

Zakończony został remont w budynku Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach, który obejmował: Remont łazienek: - montaż nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej - montaż płytek ściennych i pod [...]