środa, 21 październik 2020

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6305-srodki-z-rzadowego-funduszu-inwestycji-lokalnych.html
Gmina Choceń w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  - dofinansowanie przeciwdział [...]

Gmina Choceń w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  - dofinansowanie przeciwdziałania COVID-19, otrzymała 1.513.844,00 zł wparcia. Dzięki przyznanym środkom mogliśmy w 2020 roku zrealizować kilka ważnych inwestycji m.in.: modernizację łazienek w Szkole Podstawowej w Śmiłowicach i dachu na budynku przedszkola w Śmiłowicach, część środków przeznaczona została na roboty drogowe i podbudowy. Do końca tego roku planujemy wykonać modernizację dachu na budynku OSP w Szczutkowie, budowę 3 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakupić dwa samochody, jeden z nich będzie wykorzystywany do monitoringu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie naszej gminy natomiast drugi wykorzystywany będzie na potrzeby budowy dróg. Łączna wartość wydatkowanych środków w 2020 roku wyniesie 891.254,30 zł.

Na 2021 rok planowane są kolejne inwestycje, które w całości pokryte zostaną ze środków COVID-19. W budżecie znajdą się takie pozycje jak:

  • Modernizacja łazienek i korytarza szkoły w Śmiłowicach,
  • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • Roboty bitumiczne,
  • Podbudowy – ul. Polna w Czerniewicach,
  • Montaż platformy schodowej do transportu osób niepełnosprawnych i problemami ruchowymi w budynku Urzędu Gminy,
  • Modernizacja elewacji frontowej budynku Urzędu.

Powrót

Polecane artykuły:


Informacja o XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik ogłasza XI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 la [...]

Informacja z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Choceń w dniu 2 lutego 2021 r., radni rozpatrzyli projekty uchwał w następujących sprawach: 1)      zmiany budżetu Gminy Choceń n [...]