wtorek, 27 październik 2020

Informacja z sesji nadzwyczajnej

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6313-informacja-z-sesji-nadzwyczajnej.html
Podczas sesji nadzwyczajnej, która odbyła się w dniu 27 października 2020 r., radni gminy podję [...]

Podczas sesji nadzwyczajnej, która odbyła się w dniu 27 października 2020 r., radni gminy podjęli uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok oraz uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Uchwały obejmowały wprowadzenie do budżetu oraz wieloletniej prognozy, zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  - dofinansowanego z przeciwdziałania COVID-19:

- zakup samochodu na potrzeby utrzymania i budowy dróg w wysokości 110 000 zł;

- dofinansowanie OZE z uwagi na zmniejszenie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego,

- budowa 4 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 56.000 zł;

- modernizacja dachu na budynku OSP w Szczutkowie w wysokości 12.000 zł.

Uchwały zostaną zamieszczone na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej.

Powrót

Polecane artykuły:


Ogólnopolska akcja #szczepimysię

Przydatne linki: https://www.gov.pl/web/szczepimysie https://www.gov.pl/web/szczepimysie/pytania-i-odpowiedzi https://www.gov.pl/web/szczepimysie/narodowy-program-szczepien-przeciw-covid-19 [...]

Przebudowa drogi Krukowo - Olganowo

Wójt Roman Nowakowski wraz ze Skarbnikiem Beatą Piłatowską, podpisali z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem umowę o dofinansowanie na kolejną inwestycję drogową. W ramach Fun [...]