środa, 30 grudzień 2020

Budżet gminy 2021

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6397-budzet-gminy-2021.html
Podczas ostatniej sesji radni przyjęli budżet gminy Choceń na 2021 rok. Strona dochodów budżetu [...]

Podczas ostatniej sesji radni przyjęli budżet gminy Choceń na 2021 rok. Strona dochodów budżetu została określona na kwotę 44 177 473,85 zł.
Strona wydatków stanowi kwotę 45 931 163,58 zł, z tego:
• 36 162 366,87 zł to wydatki bieżące, a
• 9 768 796,71 to wydatki majątkowe, co stanowi 21,27 % planowanych wydatków ogółem.


W przyszłym roku budżetowym zrealizowanych zostanie wiele inwestycji drogowych oraz związanych z ochroną środowiska. Wśród zadań inwestycyjnych zapisanych w budżecie jest min.:

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Choceń – 70 tys.

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Choceń PROW - 804 tys. zł;

- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Choceń – 2,1 mln zł;

- Modernizacja przepompowni ścieków na ul. Polnej i Sikorskiego – 60 tys. zł;

- Przebudowa infrastruktury hydroforni w Choceniu – 60 tys. zł;

- Zakup pomp do tłoczni ścieków – 33 tys. zł;

- Place, parkingi, chodniki 2021 – 100 tys. zł;

- Podbudowy 2021 – 475 tys. zł;

- Przebudowa drogi w m. Czerniewice – 652 tys. zł;

- Przebudowa drogi gminnej Wilkowice – Czerniewice – 484 tys. zł;

- Przebudowa drogi na odcinku Krukowo – Olganowo  o dł. 0,995 km – 653 tys. zł;

- Przebudowa ul. Polnej w Czerniewicach – 178 tys. zł;

- Droga Ząbin – Zakrzewek ze „spec-ustawy”– 282 tys. zł;

- Przebudowa ul. Polnej, ul. Paderewskiego, ul. Wrzosowej i Bukowej w Choceniu – 1,4 mln zł;

- Roboty bitumiczne 2021 – 392 tys. zł;

- Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 – 101 tys. zł;

- Modernizacja elewacji frontowej budynku UG w Chceniu – koszt 40 tys. zł;

- Zakup i montaż platformy schodowej do transportu osób niepełnosprawnych z problemami ruchowymi w budynku UG Choceń – 35 tys. zł;

- Dofinansowanie do zakupu samochodu nieoznakowanego dla Policji – 5 tys. zł;

- Modernizacja łazienek i korytarza w budynku Szkoły Podstawnej w Śmiłowicach – 70 tys. zł;

- Maluch+ żłobek Pomponik – wykup i dostosowanie pomieszczeń – 141 tys. zł;

- Godzimy życie zawodowe i rodzinne – utworzenie nowych miejsc opieki w żłobku – 74 tys. zł;

- Budowa oświetlenia drogowego na 2021 – 170 tys. zł;

- Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Choceń PROW – 53 tys. zł;

- Projekt rewitalizacji przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń i budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń – etap II – 1,1 mln zł;

- Budowa sali gimnastycznej w Śmiłowicach – 200 tys. zł.

Wiele drobnych bieżących napraw dróg będzie realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.
Budżet został przyjęty jednogłośnie 13 głosami za (2 radnych nieobecnych).

Powrót

Polecane artykuły:


Apel o podjęcie działań w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej 269

Podczas sesji radni gminy Choceń, zwrócili uwagę na sprawy dotyczące przebudowy drogi wojewódzkiej 269. O tym, jak jest ona ważna dla mieszkańców gminy Choceń mówił Wójt Gminy Roman Nowako [...]

Spotkanie informacyjne NSP2021 w najbliższy piątek 23 kwietnia o godzinie 11

Spotkanie dedykowane jest zarówno mieszkańcom gminy, którzy mają wątpliwości czy pytania związane z obowiązkiem udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 ale też dla [...]