poniedziałek, 18 styczeń 2021

Informacja

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6417-informacja-70.html
Uprzejmie informujemy, iż w związku z sytuacją epidemiczną do dnia 31 stycznia 2021 r. Urz [...]
Uprzejmie informujemy, iż w związku z sytuacją epidemiczną
do dnia 31 stycznia 2021 r.


Urząd Gminy w Choceniu będzie czynny
we wtorki
 w godz. 8.00 do 15.00
pozostałe dni 7.30 do 15.00;
w piątek 7.30 do 14.00

Powrót

Polecane artykuły:


Realizacja programu „Czyste Powietrze” w Gminie Choceń

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności [...]

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2014-2020

Gmina Choceń zgodnie z art. 33 ust2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz w nawi [...]