czwartek, 28 styczeń 2021

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2014-2020

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6433-informacja-o-wyborze-partnera-do-wspolnej-realizacji-projektu-w-ramach-programu-operacyjnego-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-na-lata-2014-2020.html
Gmina Choceń zgodnie z art. 33 ust2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji prog [...]

Gmina Choceń zgodnie z art. 33 ust2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej gminy w dniu 05.01.2021 r. o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych. Aktywne włączenie społeczne, o nr: RPKP.09.02.01-IZ.00-04-392/20, który został ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 podaje się do publicznej wiadomości informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera:

Choceńska Socjalna Spółdzielnia Budowlana
ul. Sikorskiego 12
87-850 Choceń

W wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie tj. do dnia 28.01.2021 r. ofertę złożył jeden podmiot. Wobec spełnienia wszystkich wymogów formalnych i merytorycznych oraz pozytywnej ocenie koncepcji realizacji zadań w ramach projektu podjęto decyzję o wyborze partnera na realizację projektu.

Powrót

Polecane artykuły:


Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców!

Gmina Choceń uczestniczy w pilotażowym programie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Szkołą Główną Handlową w Warszawie zwanym REGIOGMINA „ [...]

Unijne pożyczki dla firm z woj. kujawsko-pomorskiego – od 0%

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. zachęca firmy MŚP z regionu do korzystania z oferty pożyczek unijnych. Od 1 marca 2021 r. w K-PFP obowiązuje nowe, obniżone oprocentowanie po [...]