czwartek, 01 październik 2020

Rekrutacja uzpełniająca - rewitalziacja

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6462-rekrutacja-uzpelniajaca-rewitalziacja.html
Ogłaszamy nabór zapełniający w trybie do wyczerpania wolnych miejsc w projekcie „Podniesienie [...]

logo EFS e18eb
Ogłaszamy nabór zapełniający w trybie do wyczerpania wolnych miejsc w projekcie „Podniesienie aktywności społecznej oraz integracja mieszkańców terenów po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń- etap II” realizowanego przez Gminę Choceń, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń zgodnie z konkursem ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania Dorzecza Zgłowiączki w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest w okresie: od: 01.09.2020 r. do: 30.06.2021 r.
Miejsce realizacji: Urząd Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
Wartość projektu: 52 632,00 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 50 000,00 zł

Podstawowym celem projektu jest wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD oraz rewitalizacja obszarów wiejskich poprzez organizowanie społeczności lokalnej i animacji społecznej.

W ramach projektu zaplanowano działania z udziałem społeczności lokalnej, jak również inne inicjatywy o charakterze integracyjnym – spotkania, wyjazdy kulturalne. Społeczność lokalna zostanie również zaangażowana w prace porządkowe, renowację podwórka. Działania te spowodują wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD.

Rekrutacja uczestników odbywa się w terminie od  30 września 2020 r. do uzupełnienia listy osób poprzez złożenie formularza rekrutacyjnego i wszystkich niezbędnych dokumentów w biurze projektu tj. w Urzędzie Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń lub przesłanie ich pocztą tradycyjną na ww. adres.

Załączniki:
1. Regulamin - pobierz
2. Formularz rekrutacji - pobierz

Powrót

Polecane artykuły:


KONKURS FOTOGRAFICZNY „W OBIEKTYWIE MŁODEGO KUJAWIAKA”

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat z terenu Stowarzyszenia LGD (tj. gminy: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Miasto Kowal, L [...]

Żłobek Pomponik- rekrutacja

Zapisy do Żłobka ”Pomponik” w Choceniu przeprowadzone będą od 1 kwietnia do 31 maja. 2021r w godzinach od 7.30 do 15.30. Zapisy te są dokonywane na okres 1 września 2021roku do 31 sierpnia 2 [...]