wtorek, 02 marzec 2021

Narodowy Spis Powszechny 2021

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6471-narodowy-spis-powszechny-2021.html
100%auto
W terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., na terenie całego kraju przeprowadzony będzie Naro [...]

W terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., na terenie całego kraju przeprowadzony będzie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w spisie jest obowiązkowy, nie można odmówić udzielenia odpowiedzi. Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metody uzupełniające to spis telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego. Na terenie gminy będzie 3 rachmistrzów spisowych – Pani Agnieszka Ryniec, Pani Agnieszka Kolasińska oraz Pani Monika Cybulska.

W celu realizacji samospisu w Urzędzie Gminy w Choceniu zapewniono także stanowisko komputerowe z zainstalowanym oprogramowaniem wystarczającym do przeprowadzenia samospisu internetowego. Stanowisko znajduje się w pokoju nr 6. W godzinach pracy Urzędu będzie można uzyskać niezbędną pomoc w zakresie obsługi interaktywnej aplikacji. W związku z sytuacją epidemiczną, Centralne Biuro Spisowe przyjęło założenie, że spis będzie realizowany także metodą wywiadu telefonicznego. Ma to na celu zapewnienie ochrony rachmistrzowi terenowemu i respondentom. W przypadku zmiany decyzji rachmistrze terenowi otrzymają polecenie pracy inną metodą. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej. Wszystkie dane indywidualne i osobowe, które zostaną zebrane są poufne, podlegają szczególnej ochronie i objęte są tajemnicą statystyczną.

Planowana jest także loteria. Osoby, które spiszą się same i zarejestrują otrzymany kod, będą brały udział w loterii. Do wylosowania będą ciekawe nagrody.

W ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań zostaną zebrane następujące dane:

 1. Charakterystyka demograficzna osób:
  1. płeć;
  2. wiek;
  3. adres zamieszkania;
  4. stan cywilny;
  5. kraj urodzenia;
  6. kraj posiadanego obywatelstwa.
 2. Aktywność ekonomiczna osób:
  1. bieżący status aktywności zawodowej – pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo;
  2. lokalizacja miejsca pracy;
  3. rodzaj działalności zakładu pracy;
  4. zawód wykonywany;
  5. status zatrudnienia;
  6. wymiar czasu pracy;
  7. rodzaj źródła utrzymania osób;
  8. rodzaje pobieranych świadczeń.
 3. Poziom wykształcenia.
 4. Niepełnosprawność:
  1. samoocena niepełnosprawności;
  2. prawne orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy;
  3. stopień niepełnosprawności;
  4. grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności.
 5. Migracje wewnętrzne i zagraniczne:
  1. okres zamieszkania w obecnej miejscowości;
  2. miejsce poprzedniego zamieszkania w kraju;
  3. miejsce zamieszkania rok przed spisem;
  4. fakt przebywania kiedykolwiek za granicą;
  5. rok przyjazdu /powrotu do Polski;
  6. miejsce zamieszkania za granicą – kraj (dla osób przebywających kiedykolwiek za granicą);
  7. kraj przebywania i rok wyjazdu z Polski (dla osób przebywających czasowo za granicą).
 6. Charakterystyka etniczno-kulturowa:
  1. narodowość – przynależność narodowa lub etniczna;
  2. język, którym posługują się osoby w kontaktach domowych;
  3. wyznanie – przynależność do wyznania religijnego.
 7. Gospodarstwa domowe i rodziny:
  1. stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego;
  2. tytuł prawny gospodarstwa domowego do zajmowanego mieszkania.
 8. Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki):
  1. rodzaj pomieszczeń mieszkalnych;
  2. stan zamieszkania mieszkania;
  3. własność mieszkania;
  4. liczba osób w mieszkaniu;
  5. powierzchnia użytkowa mieszkania;
  6. liczba izb w mieszkaniu;
  7. wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczno-sanitarne;
  8. rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania mieszkania;
  9. tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania przez gospodarstwo domowe;
  10. rodzaj budynku, w którym znajduje się mieszkanie;
  11. stan zamieszkania budynku;
  12. wyposażenie budynku w urządzenia techniczne;
  13. powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku;
  14. liczba izb w budynku;
  15. własność budynku;
  16. liczba mieszkań w budynku;
  17. rok wybudowania budynku.

Powrót

Polecane artykuły:


Przebudowa pomieszczeń żłobka

Ogłosiliśmy zapytanie ofertowe na realizację zadania: Przebudowa istniejących pomieszczeń w budynku na pomieszczenia żłobka w ramach projektu: Godzimy życie zawodowe i rodzinne – utworzenie [...]

Zapytanie ofertowe - żłobek

Szanowni wykonawcy w przypadku składania przez państwa ofert na przebudowę istniejących pomieszczeń Żłobka „Pomponik” w Choceniu poprzez bazę konkurencyjności należy zwrócić szczególn [...]