poniedziałek, 22 marzec 2021

Przebudowa pomieszczeń żłobka

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6507-przebudowa-pomieszczen-zlobka-2.html
Ogłosiliśmy zapytanie ofertowe na realizację zadania: Przebudowa istniejących pomieszczeń w bud [...]

Ogłosiliśmy zapytanie ofertowe na realizację zadania: Przebudowa istniejących pomieszczeń w budynku na pomieszczenia żłobka w ramach projektu: Godzimy życie zawodowe i rodzinne – utworzenie nowych miejsc opieki w żłobku „Pomponik” w Choceniu. Termin składania ofert upływa 06 kwietnia 2021 r. do godziny 10:00.

Wszystkich zainteresowanych wykonawców zapraszamy do składania ofert.

Projekt realizowany jest w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego, Poddziałanie 8.4.2. Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Więcej informacji o treści zapytania ofertowego można znaleźć na stronie www.bip.chocen.pl w zakładce zapytania ofertowe oraz na bazie konkurencyjności www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/38778 Numer ogłoszenia: 2021-15662-38778 ID 38778

W przypadku gdy nie będzie można dokonać przekierowania na Bazę Konkurencyjności na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl w wyszukiwarce należy wpisać Choceń, gdzie Państwo zjadziecie ogłoszenie gminy. 


Powrót

Polecane artykuły:


Żłobek Pomponik w Choceniu - Uwaga!

W związku z przedłużeniem obostrzeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 do 18  kwietnia  2021 roku Żłobek „Pomponik” jest zamknięty.   [...]

Zestawienie złożonych ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

 Gmina Choceń informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe ZP.271.1.2021.ZO pn.: Przebudowa istniejących pomieszczeń w budynku na pomieszczenia żłobka wpłynęły 4 oferty: Zakład R [...]