poniedziałek, 16 maj 2022

Przebudowa drogi Czerniewice - Wilkowice

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7194-przebudowa-drogi-czerniewice-wilkowice-2.html
Trwają prace drogowe przy przebudowie drogi Czerniewice - Wilkowice (przy cmentarzu). Inwestycja je [...]

Trwają prace drogowe przy przebudowie drogi Czerniewice - Wilkowice (przy cmentarzu). Inwestycja jest realizowana zgodnie z podpisaną umową przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Kutna. Długość remontowanego odcinka wynosi 0,693 km. Główny zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonanie poboczy, nawierzchni, oznakowania, mijanek, krawężników, zjazdów, skrzyżowania i elementów odwodnienia. Wartość umowy to kwota 598 448,15 PLN. Zadanie jest przewidziane do wykonania w tym roku. Przebudowa będzie dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.


Powrót

Polecane artykuły:


Nowe maszyny dla Spółdzielni Budowlanej

Z ogromną radością pragniemy poinformować, że Choceńska Socjalna Spółdzielnia Budowlana otrzyma dofinansowania na realizację projektu pn. „Zakup sprzętu na potrzeby rozszerzenia działalno [...]