poniedziałek, 16 maj 2022

Remont ponad 7 km dróg gminnych z Programu Polski Ład rozpoczęty

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7195-remont-ponad-7-km-drog-gminnych-z-programu-polski-lad-rozpoczety.html
Rozpoczęła się realizacja inwestycji pn. „Remont dróg gminnych nr 190735C Szczytno-Ługowiska, [...]

Rozpoczęła się realizacja inwestycji pn. „Remont dróg gminnych nr 190735C Szczytno-Ługowiska, nr 190711C Śmiłowice-Nowa Wola, nr 190714C Śmiłowice-Borzymowice”. Zadanie jest realizowane przez Firmę Inżynieryjno – Drogową „Drogtom” sp. z o.o. z Włocławka w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Całkowita wartość robót wynosi 4 450 732,31 zł. W ramach zadania planuje się remont nawierzchni na odcinkach o dł. 7,232 km, obejmujący profilowanie masą MMA pod geosiatkę, ułożenie geosiatki o wytrzymałości 100 kN/mb, wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm, frezowanie połączeń z innymi drogami, oczyszczenie przepustów, wykonanie remontu 3 peronów oraz wymianę oznakowania pionowego i poziomego grubowarstwowego. Zakończenie zadania planowane jest na 5 listopada 2022 rok. Dofinansowanie wynosi 78,24 % wartości zadania.


Powrót

Polecane artykuły:


Spotkanie dla przedsiębiorców z Miasta Włocławek oraz powiatu włocławskiego

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Urząd Miasta Włocławek, FLEX HR oraz Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku zapraszają na Spotkanie dla przedsiębiorców z Miasta Włocławek oraz powia [...]

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych.

Konsultacje społeczne projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka w ramach polityki terytorialnej Województwa K [...]